Niet alleen de maïsrassenkeuze is van belang, ook een passende meststof bepaalt mede de opbrengst en de kwaliteit van uw maïs.

HUMICoat

Voor derogatiebedrijven is er geen ruimte meer voor een aanvullende fosfaatgift in de maismap of kunstmest.  Om het teeltrisico te beperken en de beginontwikkeling van de maïs-kiem te stimuleren is een goede fosfaatbeschikbaarheid direct na zaaien van belang. . Dit vraagt om een goede beschikbaarheid van fosfaat uit de bodem en dierlijke mest. Wij kunnen nu maismest leveren voorzien van humuszuren ook wel humicoat genoemd. De toegediende fosfaat uit drijfmest bindt zich veelal aan ijzer, aluminium en calcium in de bodem. Voldoende fosfaat in de bodem wil dus niet zeggen dat dit ook opgenomen kan worden door de maïsplant. Humuszuren hebben als eigenschap dat ze calcium en ijzer in de bodem binden. De fosfaat komt daardoor beter beschik-baar voor de plant.

 

 

 

 

maismest-humicoat-Kunstmest-Humuszuren