Inmiddels is de naam G. Sonder al meer dan 45 jaar een begrip in Weerselo en omstreken. In 1967 is Dhr. G. Sonder (sr) gestart met de verkoop van veevoeders en kunstmest. Na 25 jaar heeft Dhr. G. Sonder (sr) besloten zijn bedrijf over te dragen aan zijn zoon. Dit geschiedde dus in 1992.

Vervolgens is er in 1993 een bouwkavel aangekocht op industrieterrein Echelpoel te Weerselo. Kort na deze aankoop is men begonnen met de bouw van een opslagruimte met kantoor-. Dit alles stond op een ruime bouwkavel zodat er eventueel in de toekomst kon worden uitgebreid.

Tot slot is in 2005 de opslagruimte vergroot en is er tevens een kantoor aan de voorzijde gerealiseerd met daar boven 2 appartementen. De nieuwe opslagruimte is tevens voorzien van 2 professionele vuurwerkbunkers. Sinds 2005 is G. Sonder dus ook het adres voor professioneel (consumenten) vuurwerk.

Certificering

Wij zijn een GMP gecertificeerd  bedrijf en werken aan de hand van GMP richtlijnen. De geleverde goederen hebben de GMP+ status, zoals bedoeld in de GMP+ FSA module.  GMP staat voor Good Manufacturing / Managing Practice. Onze diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.  En wij zijn verzekerd voor productaansprakelijkheid volgens de FrieslandCampina norm. Voor Duitsland hebben wij Qualität und Sicherheit GmbH (QS)

Een nieuwe vorm van certificering is Secure Feed. Secure Feed is een stichting met als doel een gezamenlijke intensieve controle van grondstoffen ten behoeve van de mengvoederindustrie. Door gezamenlijk eisen aan toeleveranciers te stellen en deze gezamenlijk te auditten is het zeer efficiënt mogelijk veilige grondstoffen voor onze eindproducten beschikbaar te hebben. Het doel van Secure Feed is het ontwikkelen en beheren van het systeem, waarbij ten behoeve van de aangesloten diervoederbedrijven wordt beoogd de veiligheid te borgen van de door hen aan te kopen of op andere wijze te verwerven grondstoffen, producten en diensten en de leveranciers te beoordelen op hun vermogen om veilige grondstoffen, producten en diensten te leveren.