Actie Prima:
Dit zeer smakelijke mengvoeder bevat zowel extra snel afbreekbare pensenergie als penseiwit. Naast uitgebalanceerde basisrantsoenen geeft dit mengvoeder extra stimulans aan de productie.

 

Actie Eiwit: past in rantsoenen met energierijke grassilages van goede kwaliteit en in rantsoenen met veel snijmaïs. Dit mengvoeder corrigeert een ruim aanbod aan snel afbreekbare pensenergie en te weinig pens eiwit.

 

Actie Best: Dit is een bestendig zetmeelrijk mengvoeder. Goed passend bij vers gras en gras silage’s met een zeer hoge verteerbaarheid. Door een speciaal productieproces zorgt  Actie Best voor rust in de pens en daardoor voor een betere mestconsistentie en een betere benutting van het eigen ruwvoeder.

 

De Actie Energie: Rantsoenen met voldoende eiwit en een beperkte hoeveelheid snel afbreekbare koolhydraten worden door dit energierijke mengvoeder in positieve zin gecorrigeerd. Actie Energie stimuleert de pens en de melkproductie. Dit is tevens geschikt voor de BEX.

 

Actie Mais: Zeer energierijk voeder met een zeer hoog gehalte bestendig zetmeel. Past goed naast basisrantsoenen met alleen gras en graskuil als ruwvoer. Beperkt de achteruitgang in conditie waardoor Actie Maïs een positief effect op de algemene gezondheid en het melkeiwitgehalte heeft.  is zeer geschikt voor de BEX.

 

Actie Royal: Energie- en eiwitrijk voeder met veel snel afbreekbare pensenergie en -eiwit. Actie Royal zorgt voor extra stimulatie van de melk- en de melkeiwitproductie. Actie Royal past goed in snijmaïsrijke rantsoenen of rantsoenen met veel traag afbreekbare structuurrijke ruwvoeders.

 

Actie Start: Dit voeder bevat een hoog gehalte bestendig zetmeel in combinatie met voldoende goed benutbaar eiwit. Uitermate geschikt dus voor een optimale melkproductie bij een hoog productieve, verse koe.

 

Daarnaast worden de Actie Weide Optimaal en de Actie Winter aangepast aan het actuele groeiseizoen en / of actuele ruwvoeders.