Een van de belangrijkste dingen is dat het voer aan het voerhek smakelijk is . soms kan het toch gebeuren dat het voer bijvoorbeeld gaat broeien. Dit kan soms wel 5% droge stof per dag kosten. Broei kan verschillende oorzaken hebben bijvoorbeeld : met warme dagen, niet goed is ingekuild of wanneer er niet genoeg voersnelheid is. Een goede oplossing is dan om Selko TMR te gebruiken. Dit is te gebruiken in de voermengwagen of direct bij de kuil.

Met de toevoeging van 2 liter Selko TMR per ton blijft uw rantsoen lekker fris, de smakelijkheid blijft behouden en de voederwaarde van het rantsoen blijft op peil.