Voor een goede gewasgroei is het nodig dat er voldoende voedingstoffen worden aangevoerd. Door opname van voedingstoffen door het gewas wordt de voorraad in de bodem lager en die moet op maat aangevuld worden. Dit kan met mest en met kunstmest. Als er geen voedingstoffen worden aangevoerd neemt de opbrengst af, gaan gewassen gebrek verschijnselen vertonen en in extreme gevallen mislukt de oogst. Kunstmest is daarom nodig voor een duurzame landbouw. We bieden hierin een compleet assortiment, afgestemd op elk gewas en grondsoort.

 

KAS – Kalkammonsalpeter – 27%N
Kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

Stikstofmagnesia 
Stikstofmagnesia (MAS) is een ammoniumnitraat meststof. Aan de ammoniumnitraat is dolomiet toegevoegd. Dolomiet bevat magnesium (Mg) dat een onmisbaar element is voor de plantengroei. De meststof bevat 21% stikstof en 8% magnesium. Stikstofmagnesia is bijzonder geschikt voor gebruik op grasland.

 

Vanaf 27 juni 2010 is het verboden om aan particulieren stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat te verkopen. Daarmee is de levering van bijvoorbeeld kalkammonsalpeter (KAS) of stikstofmagnesia (MAS) aan particulieren niet meer toegestaan. Met de nieuwe meststof N23-meststof voor grasland en gazon biedt Triferto een alternatieve meststof voor deze doelgroep.

N23- meststof voor grasland en gazon
De enkelvoudige meststof “N23-meststof voor grasland en gazon” is een universele stikstofmeststof. Waar de particuliere gebruiker voorheen Kalkammonsalpeter (KAS) strooide, kan vandaag N23 gestrooid worden.