De melkvee ventilator is de oplossing om de melkkoe het hele jaar onder optimale klimaatomstandigheden te laten verblijven. De ventilator zorgt voor frisse lucht rondom de dieren, waarmee de hittestress kan worden weggenomen bij warme dagen. Bovendien wordt de lucht in de gehele stal gecirculeerd, zodat ook alle hoeken geventileerd worden. De ventilatoren zorgen voor een gelijkmatige luchtverdeling in de stal. Een extra voordeel is dat de dieren minder last hebben van vliegen.

 

stalventilator