Wij kunnen ook bedrijfsspecifiek een maatmengsel maken(blends). Aan de hand van de grondmonsters kunnen wij precies berekenen wat uw grond nodig heeft aan voedingstoffen en spoorelementen.  Zo krijgt u een perfect gewas.

Een bijkomend voordeel is dat u nu maar een mengsel heeft. U hoeft dus ook maar één keer te strooien (met een goed strooibeeld). De grond wordt dus niet onnodig belast omdat u alles in slechts één werkgang meeneemt.

 

Elke gewenste NPK samenstelling

U kunt elke gewenste samenstelling bestellen. Dit betekent niet alleen variaties in de verhouding stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Ook de spoorelementen koper, kobalt en selenium kunnen worden toegevoegd. Zo strooit u deze essentiële elementen, waarvan slechts kleine hoeveelheden nodig zijn, in één werkgang mee. Dit voorkomt overbodige rijsporen, tijd en geld.

 

De blendberekening

Er kan voor u ook een bedrijfsspecieke blend worden gemaakt. Per blendopdracht worden specificaties van de te produceren blend opgesteld. Op basis van de nutriëntenbehoefte van het gewas, de samenstelling van dierlijke mest en de bodemgegevens wordt de optimale blendsamenstelling berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van de klant. Alle recepturen worden door ons bewaard.

 

Perfect strooibeeld door uniforme korrel

Met onze blends legt u alle voedingsstoffen daar waar u ze hebben wilt. Ondanks vele verschillende componenten heeft u toch een perfect strooibeeld. De blend is namelijk opgebouwd uit uniforme korrels, met eenzelfde soortelijk gewicht. In tegenstelling tot blendsamenstellingen van enkelvoudige meststoffen, zoals Kalkammonsalpeter (KAS) met Kali 60, hebben de grondstoffen  een vergelijkbare korreldiameter en soortelijk gewicht en heeft u dus een homogeen product.

 

Toevoegen van spoorelementen

Gewassen hebben naast de hoofdelementen ook een aantal spoorelementen (in de regelgeving micronutriënten genoemd) nodig voor ongestoorde groei. Vaak zijn die elementen wel voldoende in de bodem aanwezig, soms kan een tekort optreden. Het is mogelijk spoorelementen aan de blend toe te voegen. Deze spoorelementen worden er tijdens het blenden niet opgespoten, maar worden tijdens de productie van de blendbouwstenen verwerkt in de korrel. Hierdoor ontstaat een goede verdeling van de spoorelementen.

 

 

Kunstmest maatmengsel blend een korrel