Kali is een belangrijk element voor een sterke en goed ontwikkeld gewas.  Door de lagere gehalten in de drijfmest is er al snel een tekort aan kali. Verder draagt een goede kalivoorziening bij aan een betere droogte resistentie en een hogere DS-opbrengst. Let wel op dat je er niet teveel kali wordt bijbemest wordt in een keer i.v.m. de diergezondheid.